Гъвкави, конкурентни и съобразени спрямо клиента условия по отношение на:

  • Цена на наема
  • Срок на наема
  • Обзавеждане
  • Размер на офиса
  • Паркинг

Типът и мащабът на бизнеса, бизнес плановете и инвестиционните стратегии са различни за различните компании. Условията за наем на BLU Offices са гъвкави и конкуренти с цел да задоволим максимално бизнес очакванията на нашите наематели.

Нека говорим!